Colors

Smoky black dun / Smoky grulla / Silver grulla

Black - Combinations - Smoky black dun, Smoky grulla, Silver grulla - Extra-pale grulla