Colors

Dun / Bay dun / Yellow dun / Classic dun / Zebra dun

Bay - Dun - Dun, Bay dun, Yellow dun, Classic dun, Zebra dun - Best-known dun, tan or gold with black points